Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi politika 2019


 


Adatvédelem

1.1. Adatvédelmi nyilatkozat


A Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges regisztráció során a G.A. SALES AND TAX Kft (székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56. e-mail: hello@gardrobom.com. (továbbiakban: Adatkezelő) a következő, a felhasználók azonosításához szükséges adatokat rögzíti a felhasználókról: a megrendelő felhasználói neve, jelszava, elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Adatkezelő a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.


 


A regisztráció során történő adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációval a megrendelő önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önként megadott személyes adatait az Adatkezelő kizárólag az azok megadásakor megjelölt célokra, a Megrendelő által engedélyezett ideig kezelje, mint adatkezelő, a Felhasználó önkéntes és tájékozott hozzájárulása alapján. A Felhasználónak bármikor jogában áll az adatok helyesbítését, módosítását vagy törlését vagy zárolását kérni, valamint tiltakozhat az adatkezelés folytatása ellen. Az adatai kezelésének módjáról bármikor felvilágosítást kaphat az Adatkezelő címére küldött megkeresést követő 15 napon belül, illetve ugyanezen a címen gyakorolhatja a fent felsorolt jogait. Amennyiben a Felhasználó személyes adatokhoz fűződő jogát megsértenék, jogában áll a jogsértést megvalósítóval szemben bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait, azok kezelése céljából nem adja tovább harmadik személyek számára, de adatfeldolgozás elvégzéséhez bármikor alkalmazhat alvállalkozót.


 


A felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatokat (pl.: e-mail címeket) az Adatkezelő kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes engedélye nélkül –a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.


 


Az Adatkezelő az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások eges kérdéseiről szóló 2011. évi CVII. törvény betartásával, kizárólag a szükséges mértékben, saját marketing, reklám tevékenysége céljából nyilvántartja, kezeli és felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbít a megadott elérhetőségekre. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes adatkezeléshez való, regisztráció során megadott hozzájáruló nyilatkozata.


Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.


 


Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetőség:  Paszinger Zoltán E Paszinger Zoltán EV,2146 Mogyoród, Fóti út 37.


 


1.2. Személyes adatok módosítása


A megadott személyes adatait a felhasználó a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.


 


Sütik és Böngészési adatok

2.1. A sütik (cookies) kis méretű, szöveges információk, szöveges adat formában, amelyeket a szerver küld, és a Webáruházat látogató felhasználó oldalán kerülnek mentésre (pl. a számítógép, laptop merevlemezén vagy az okostelefon memóriakártyáján – annak a függvényében, hogy a Webáruház felhasználója milyen eszközt használ). Sütikkel kapcsolatos részletesebb információt, valamint kialakulásuknak történetét többek között itt találhat https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti.


 


2.1 A sütik (cookies) kis méretű, szöveges információk, szöveges adat formában, amelyeket a szerver küld, és a Webáruházat látogató felhasználó oldalán kerülnek mentésre (pl. a számítógép, laptop merevlemezén vagy az okostelefon memóriakártyáján – annak a függvényében, hogy a Webáruház felhasználója milyen eszközt használ). Sütikkel kapcsolatos részletesebb információt, valamint kialakulásuknak történetét többek között itt találhat https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti.


 


Az Adatkezelő feldolgozhatja a sütikben foglalt adatokat a Felhasználó Webáruház honlapjának használata közben, a következő célokból:


 


2.2.1. a Szolgáltatás Igénybevevőinek azonosítása mint a Webáruházba bejelentkezett Felhasználók és annak feltüntetése, hogy be vannak jelentkezve;


 


2.2.2. a megrendelés céljából kosárba tett termékek megjegyzése


 


2.2.3. a kitöltött megrendelőlapokban, kérdőívekben vagy a Webáruházba való bejelentkezés során megadott adatok megjegyzése;


 


2.2.4. a Webáruház oldalának a tartalmának a Felhasználó személyes preferenciáihoz igazítása (pl. a színekkel, a betűmérettel, az oldal elrendezésével kapcsolatban), valamint a Webáruház használatának optimalizálása;


 


2.2.5. a Webáruház használatának módját bemutató, névtelen statisztikák készítése.


 


2.3. Általában a piacon elérhető internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja a sütik mentését. Mindenkinek lehetősége van sütik mentésére, használati feltételeket meghatározni saját internetes böngésző beállítása segítségével. Ez azt jelenti, hogy lehetséges pl. részben korlátozni (pl. ideiglenesen) vagy teljesen kikapcsolni a sütik mentését – az utóbbi esetben azonban ez hatással lehet a Webáruház egyes funkcióira (pl. ellehetetlenítheti a megrendelés útvonalának a végigjárását a megrendelőlapon keresztül amiatt, hogy a kosárba tett Termékek nem kerülnek megjegyzésre a megrendelés következő lépései közben).


 


2.4. Az internetes böngésző beállításai lényegesek a Webáruházunknak a sütik használatára adott beleegyezés szempontjából – a jogszabályok szerint az ilyen fajta beleegyezés az internetes böngésző beállításai által is kifejezésre kerülhet. Abban az esetben, ha nem egyezik bele a sütik használatába, ennek megfelelően változtassa meg az internetes böngésző sütikre vonatkozó beállításait.


 


2.5. A sütikre vonatkozó beállítások megváltoztatásáról és a legnépszerűbb internetes böngészőkben saját kezűleg történő törlésükről az internetes böngésző súgójában és az alábbi oldalakon találhatók részletes információk (elég a megfelelő linkre kattintani):


 


a) a Chrome böngészőben

b) Firefox böngészőben

c) az Internet Explorer böngészőben

d) az Opera böngészőben

e) a Safari böngészőben

 


Az Adatkezelő a Webáruház használatával kapcsolatos, anonimizált böngészési adatokat (ún. log fájlok – IP-cím, domain) is feldolgoz a Webáruház üzemeltetését segítő statisztikák generálásához. Ezek az adatok összegzett és névtelen jellegűek, azaz nem tartalmazzák a Webáruház honlapját felhasználó azonosítóit. A log fájlok nem kerülnek harmadik személlyel való megosztásra.


 


GOOGLE ANALYTICS,  HOTJAR WEB ANALYTICS

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics szolgáltatását, a Hotjar Ltd. (Malta) HotJar szolgáltatását. Ezek a szolgáltatások segítik az Adatkezelőt abban, hogy elemezze, hogyan használják a Felhasználók a Webáruházat.


 


A Google Analytics, a HotJar és az szolgáltatások a Webáruház használati módjának elemzésére a süti (cookies) fájlokat használják. A sütik kis méretű, a szerver által kiküldött, de a Webáruházat látogató Felhasználó oldalán (pl. a számítógép, laptop merevlemezén vagy az okostelefon memóriakártyáján – annak a függvényében, hogy a Webáruház Felhasználója milyen eszközt használ) szöveges fájlként tárolt szöveges információk.


 


A süti fájlok által szolgáltatott információk a Google Inc, a HotJar Ltd és az által használt szerveken, többek között az Egyesült Államok területén kerülnek mentésre. Amennyiben a Webáruház használata alatt aktiválva van az IP cím anonimizációja az IP címet még az Európai Unió tagországaiban, illetve más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban félként szereplő ország területén lerövidítik. A teljes IP címet kizárólag kivételes esetekben küldik tovább az Egyesült Államokba és rövidítik ott le.


 


A Google Inc., a HotJar Ltd és az Adatkezelő megbízásából felhasználja ezeket az információkat, hogy kielemezze, hogyan használja a felhasználó a Webáruházat, jelentéseket készítsen az oldalakon lebonyolított adatforgalomról és más szolgáltatásokat nyújtson a Webáruház használatával kapcsolatban.


 


A felhalmozott adatok a fenti szolgáltatások során anonim módon kerülnek feldolgozásra (ezek ún. működési adatok, melyek nem teszik lehetővé a személyek azonosítását). Ezek az adatok összesített és névtelen jellegűek, azaz nem tartalmazzák a Webáruház Felhasználójának azonosítóit.


 


Általában a piacon elérhető internetes böngészők és készülékek többsége alapbeállításként elfogadja a sütik mentését. Mindenkinek lehetősége van a süti fájlok használati feltételeinek meghatározására a saját internetes böngészőjének vagy a saját készülékének beállításai segítségével. Ez azt jelenti, hogy lehetséges pl. részben korlátozni (pl. ideiglenesen) vagy teljesen kikapcsolni a sütik mentését – ez utóbbi azonban hatással lehet a Webáruház egyes funkcionalitásaira.


 


Az internetes böngésző vagy a készülék beállításai lényegesek a sütik a Webáruház általi használatára adott beleegyezés szempontjából – a jogszabályok szerint az ilyen fajta beleegyezés az internetes böngésző beállításai által is kifejezésre kerülhet. Abban az esetben, ha nem egyezik bele a sütik használatába, ennek megfelelően változtassa meg az internetes böngésző, illetve a készüléke sütik használatára vonatkozó beállításait.


 


A HotJar rögzítheti az egér kattintásokat és mozgásokat, az egér görgőjének aktivitását, valamint a személyes adatokat nem tartalmazó bevitt információkat.


 


Lehetőség van a süti fájlok által a Felhasználó készülékéről a Google Analyticshez, a HotJar Ltd-hez történő adattovábbítás teljes mértékű letiltására (ideértve az IP cím továbbítását is). Ehhez le kell tölteni és telepíteni kell a Google Inc, a HotJar Ltd böngésző plugint az alábbi címekről:


 


 


 


https://tools.google.com/dlpage/gaoptout , https://www.hotjar.com/contact


 


A fent említett szolgáltatásokról, ideértve az adatok gyűjtésének és feldolgozásának feltételeiről, az alábbi címen találhat részletes tájékoztatást: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.


 


Záró rendelkezések

A felhasználó a személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.


 


DoubleClick adatvédelem

A DoubleClick by Google a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) szolgáltatása. A DoubleClick by Google az Ön számára releváns hirdetések bemutatására cookie-kat alkalmaz. Ennek során a böngészőjéhez egy pszeudonim azonosítószámot (ID) rendelnek hozzá annak megvizsgálásához, hogy mely hirdetések úsznak rá a böngészőjére és mely hirdetéseket hívták be.  A cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak. A DoubleClick-cookie-k alkalmazása a Google és partner webhelyei számára csak hirdetések kapcsolását teszi lehetővé a mi webhelyünkön és más internetes weboldalakon tett látogatások alapján. A cookie-k által előállított információkat a Google kiértékelés céljából egy egyesült államokbeli szerverre továbbítja, és ott tárolja.  A Google figyelembe veszi az „EU-US Privacy Shield” (EU-USA adatvédelmi pajzs) adatvédelmi rendelkezéseit, és az USA kereskedelmi minisztériumának „EU-US Privacy Shield” programjánál be van jegyezve. Adatoknak a Google által harmadik felek számára való átvitelére csak törvényi előírások alapján vagy a megbízásos adatfeldolgozás keretében kerül sor. A Google az Ön adatait semmiképpen nem kapcsolja össze a Google által rögzített más adatokkal.


 


Weboldalaink használatával Ön kifejezi beleegyezését az Önről gyűjtött adatoknak a Google általi feldolgozásába és az adatfeldolgozás előbb ismertetett módjába, valamint a megnevezett célba. A cookie-k tárolását a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; rámutatunk azonban, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja teljes mértékben kihasználni weboldalaink valamennyi funkcióját. Ezenfelül a cookie-k által előállított és a weboldalak Ön általi használatára vonatkozó adatoknak a Google-hoz való továbbítását, valamint ezen adatoknak a Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha az alábbi hivatkozás alatt a  DoubleClick deaktiválásbővítés pont alatt elérhető böngésző szoftvermodult letölti és telepíti. A Doubleclick-cookie-kat ezenkívül a Digital Advertising Alliance oldalán az alábbi  hivatkozás alatt deaktiválhatja.