Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek ÁSZF

A jelen ÁSZF tartalmazza a gardrobom.com (továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:


A Webáruház címe: www.gardrobom.com


Tartalom:


Általános rendelkezések


Az általános szerződési feltételek elfogadása


Elektronikus szolgáltatások


Az adásvételi szerződés létrejötte


Fizetési feltételek


A termék kézbesítése


A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató


Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja


Elállási jog


Záró rendelkezések


 


 


1 Általános rendelkezések, a szerződés alanyai


A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:


Cégnév: G.A. SALES AND TAX Kft


Székhely: 1047 Budapest Fóti út 56.


Adószám: 23349351-2-41


Cégjegyzékszám:01-09-961384


Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: a Kérelem feldolgozás alatt (NAIH)


Bankszámlaszám: HU1040 2128 5052 6871 8551 1004


 


Ügyfélszolgálat (továbbiakban: Ügyfélszolgálat) adatai


Cégnév: „gardrobom” üzlet


Telephely: 2750 Nagykőrös Ceglédi út 16.


E-mail: hello@gardrobom.com


Telefon : +36 70 631 3890


 


Megrendelő/Felhasználó: a Webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló vagy a Szolgáltató részére megrendelést küldő személyek. (továbbiakban: Felhasználó vagy Megrendelő)


 


2 Az általános szerződési feltételek elfogadása


Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát.


 


3 Elektronikus szolgáltatások


Fiók létrehozása:


Regisztrációs adatlap kitöltésével, regisztráció kérelmével Regisztrációhoz szükséges adatok: név, e-mail cím, jelszó A Fiókot a felhasználó határozatlan ideig, ingyenesen használhatja. A fiókot a felhasználó az Ügyfélszolgálatnak címzett írásbeli kérelemmel bármikor töröltetheti.


 


Megrendelési adatlap:


A megrendeléshez szükséges a megrendelési adatlap kitöltése, és a megrendelés elküldése. (eddig a pillanatig áll fenn a bevitt adatok Felhasználó általi módosításának lehetősége) A megrendeléshez szükséges adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adásvételi szerződésre vonatkozó adatok: termék/ek, mennyiség, szállítási cím, szállítási módja, fizetés módja A Megrendelési adatlap használata ingyenes.


 


Hírlevél:


A hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges, hogy a Felhasználó az e-mail címének megadásával azt igényelje, és a feliratkozás megerősítése érdekében megküldött e-mailben található linkre kattintás által azt megerősítse. A hírlevélre a Fiók létrehozásával egy időben is fel lehet iratkozni. A hírlevélre a feliratkozás határozatlan időre szól. A Felhasználó a megfelelő linkre kattintva vagy az Ügyfélszolgálatnak címzett írásbeli kérelemmel bármikor leiratkozhat a hírlevélről.


Az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő észrevételek (kivéve a termékre vonatkozó szavatossági és jótállási igényeket) A Felhasználó az Ügyfélszolgálat e-mail vagy postai címére küldött írásbeli levelével, teheti meg. Kérjük, levelében jelölje meg az a) észrevétel tárgyát, azzal kapcsolatos körülményeket, rendellenességeket, előfordulásának időpontját; b) a felhasználó igényeit; c) a felhasználó elérhetőségét. Bármilyen észrevételre az Ügyfélszolgálat azonnal, de legkésőbb az észrevétel kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül válaszol


 


4 Az adásvételi szerződés létrejötte


Amennyiben a Felhasználó a megrendelési adatlap megküldésével megrendelést tett a Webáruházban, és az Ügyfélszolgálat a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között.


 


A megrendelés visszaigazolása a megrendelési adatlapon feltüntetett e-mail címre történik, amelyben a Szolgáltató/ Ügyfélszolgálat nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét.


 


Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége alól mentesül.


 


A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.


 


Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.


 


A termék lényeges tulajdonságai: a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.


 


5 Fizetési feltételek


A Webáruházban feltüntetett árak forintban (HUF) vannak megadva. A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A megrendelés tárgyát képező termék adóval összevont, összesített áráról, valamint a kézbesítés költségeiről (szállítási költség, kézbesítési és postai költség) és más költségekről, ha pedig nem lehetséges a díjak összegének megállapítása, akkor a teljesítés költségeiről a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötésére.


 


Lehetséges fizetési módok:


a) Utánvéttel

c) With Bankcard (Visa, Eurocard / Mastercard)


„I acknowledge the following personal data stored in the user account of [G.A. SALES AND TAX Kft.] [[1047 Budapest Fóti út 56.]) in the user database of [www.gardrobom.com] will be handed over to OTP Mobil Ltd. (1093 Budapest, Közraktár u. -32.) and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: [data transmitted by the trader] The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff ”A Fizetési határidő: Amennyiben a Felhasználó a Megrendelési adatlapon  a bankkártyával történő fizetési módot választotta, az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 3 naptári napon belül köteles a Felhasználó a megrendelés összegét megfizetni. Utánvét esetén a Felhasználó a küldemény kézhez vételekor köteles a vételárat megfizetni.


 


6 A termék kézbesítése


A termék kézbesítése Magyarország területén lehetséges.


 


A termék kézbesítése díj ellenében történik, kivéve, ha az adásvételi szerződés mást állapít meg.


 


A termék kézbesítésének költségei (szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatási díj) a Megrendelés megtétele során kerülnek feltüntetésre, illetve a Felhasználó az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozatának megtétele időpontjában.


 


Az alábbi kézbesítési módok lehetségesek:


a) futárszolgálattal történő kézbesítés előzetes vagy átvételkor történő fizetéssel;

A megrendelés feladásának határideje a fizetés jóváírásától számított 5 munkanap, kivéve, ha az adott termék leírásában vagy a megrendelés megtételekor rövidebb határidő van megadva. Különböző feladási határidővel rendelkező termékek esetén a feladás határideje a leghosszabb határidő, ami azonban nem haladhatja meg a  fizetés jóváírásától számított 5 munkanapot.


 


A megrendelés feladásának határidejét a fizetési módtól függően szerint a következőképpen számoljuk


a) banki átutalással vagy bankkártyával történő fizetés esetén a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napjától;

b) utánvét esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától

Személyes átvétel esetén a termék 5 munkanapon belül a megjelölt üzletben átvehető, kivéve, ha a termék leírásában vagy a megrendelés megtételekor más határidő van feltüntetve. A termék átvételre való készenlétéről a Felhasználót az Ügyfélszolgálat külön értesíti. Személyes átvétel esetén is a jelen ÁSZF 6.7. pontja irányadó a határidő számításánál.


 


A termékek kiszállítását az Ügyfélszolgálat a Felhasználóval egyeztetett időpontban végzi. A felhasználó köteles a kiszállítás (vagy a személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.


 


7 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató


Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


 


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


 


Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?


Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


 


Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


 


Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


 


8 Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja


Írásban:


a) postai úton: E-SHOP VISSZAÁRU, 2750 Nagykőrös Ceglédi út 16. gardrobom üzlet

b) e-mailben: hello@gardrobom.com

 


A bejelentéssel kapcsolatban a Szolgáltató legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozik, ennek hiányában a reklamációt indokoltnak tekintette.


Amennyiben a reklamáció megítéléséhez szükséges, az Ügyfélszolgálat megkéri a felhasználót, hogy a Szolgáltató költségére juttassa el a terméket az alábbi címre: 2750 Nagykőrös Ceglédi út 16. „gardrobom” üzlet.


 


Igénybejelentés tartalma: vásárló neve, címe; termék megnevezése, vételár; vásárlás időpontja; hiba bejelentésének időpontja; hiba leírása; vásárló által érvényesíteni kívánt igény.


 


Fogyasztói jogvita esetén a felhasználó a vállalkozás székhelye szerint illetékes alábbi békéltető testülethez fordulhat:


A Budapesti Békéltető Testület székhelye:


1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.


Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.


E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Fax: 06 (1) 488 21 86


Telefon: 06 (1) 488 21 31


 


Ha problémád van egy termékkel kapcsolatban, amelyet a gardrobom.com online-tól vásároltál, és panaszodat nem sikerült érvényesítened a gardrobom.com-nál, akkor panaszodat benyújthatod az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”).


Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr.”


 


Budapesti Békéltető Testület


Krisztina krt. 99.


Budapest, 1016


Hungary


bekelteto.testulet@bkik.hu


 


9 Elállási jog (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet)


Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16 „gardrobom” üzlet. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, tehát az összeget a megadott bankártyára tértjük vissza. Ha a fizetés utánvéttel történt  kérjük a bankszámlaszámot IBAN formátumba megadni, hogy az összeget a számlájára visszaküldhessük.  A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – fuvarozási költséget – Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  MEGJEGYZÉS: A fürdőruhák és fehérneműk kizárólag eredeti, bontatlan csomagulásukban, érintetlen belső címkékkel valamint bármily jellegű, használatra utaló jelek hiányában válthatóak vissza. A technikai probléma miatt a visszáruk kezelése felgyorsul, amennyiben a termékek magazinba kerülnek!


 


10 Záró rendelkezések


A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt a gardrobom.com tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag a gardrobom.com. kifejezett engedélyével megengedett. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.


 


Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.